Joel Lööw

Teknik, arbetsmiljö och gruvor

18 agusti 2019

Uppdaterad sida

Det finns (en ganska liten) chans att du besökt denna sida några gånger. Om du gjort det så har du säkert märkt att dess utformning förändrats fler gånger än vad dess innehåll förändrats. Det antar jag är risken med att ha detta som ett hobbyprojekt, när det helt enkelt är... Fortsätt >>

26 januari 2019

Vår roll i SIMS

Vi har tillsammans med SIMS-projektets “outreach team” har vi gjort en kort sammanfattning av vår roll i projektet, inklusive några videointervjuer. Intervjuerna ses lättast på arbetspaketets hemsida. Mestadelen av texten har jag inkluderat (och översatt) här tillsammans med några kommentarer. Vårt arbete i SIMS sammanfattat i en mening... Fortsätt >>

29 december 2018

Att påverka teknikens utformning

För en tid sedan skickade jag in en rapport till ett projekt vid namn SIMS. Jag tror att vissa av de saker vi tog upp i den rapporten kan vara intressant även här. Vår (dvs. Arbetsvetenskaps) roll i projektet är att stödja skapandet av attraktiva arbetsplatser genom att djupt... Fortsätt >>

27 september 2018

Ett nytt projekt: STRIM SAFE

Idag håller jag en kort presentation på SIP STRIM:s programdagar. Presentationen handlar om vårt nya projekt: Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet, som vi förkortat till STRIM SAFE efter det engelska namnet (Strategies and Indicators for Mine Safety). Projektet det genomförs av mig, Magnus Nygren och Jan Johansson tillsammans med våra... Fortsätt >>

GitHub ResearchGate LinkedIn