Joel Lööw

Jag heter Joel Lööw. Jag är doktorand i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Jag är i grunden civilingenjör i Teknisk design (inriktning mot produktionsdesign).

Min forskning handlar främst om arbetsmiljö och gruvindustrin. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är dock teknik – speciellt hur den används och utvecklas.

Jag undervisar i kurser i arbetsplatsanalys, organisationsutveckling och produktionsdesign. Jag handleder också master-uppsatser.

Teknik är även mitt stora intresse utanför arbetet. Denna blogg och ej arbetsrelaterade projekt bör vara ett bevis för detta. För nuvarande är det programmering som tenderar att dominera min fritid.

Denna blogg är ett fritidsprojekt. Men jag använder den även för att publicera undervisningsmaterial, arbetsrelaterade texter (working papers, preprints osv.), och tankar som inte har något annat utlopp.

Har du frågor, kommentarer eller liknande nås jag för närvarande lättast på joel.loow@ltu.se. Jag finns också på GitHub.