Joel Lööw

Teknik, arbetsmiljö och gruvor

26 januari 2019

Vår roll i SIMS

Vi har tillsammans med SIMS-projektets “outreach team” har vi gjort en kort sammanfattning av vår roll i projektet, inklusive några videointervjuer.

Intervjuerna ses lättast på arbetspaketets hemsida. Mestadelen av texten har jag inkluderat (och översatt) här tillsammans med några kommentarer.

Vårt arbete i SIMS sammanfattat i en mening skulle kunna se ut så här:

Vi undersöker sätt som tillåter att teknik inte endast utvecklas med tekniska krav i åtanke utan där även användarnas – både dagens och morgondagens – krav är centrala.

Detta är en nödvändighet pga. den situation som gruvindustrin befinner sig i:

Gruvindustrin har svårt att rekrytera personer och många gruvarbetare närmar sig pensionen. Samtidigt blir gruvindustrin allt mer tekniskt sofistikerad, vilket betyder att nya typer av färdigheter krävs av de som arbetar i industrin. Teknologi kan vara en del av lösningen i detta. Men, om vi inte är försiktiga, om tekniken inte utvecklas på människans villkor, kan tekniken göra situationen värre.

Vad vi menar med detta – även om det finns många skäl till att utveckla attraktiva arbetsplatser bara för att utveckla attraktiva arbetsplatser – är att gruvindustrin just nu befinner sig i en sådan situation att de måste utveckla teknik som bidrar till en mer attraktiv industri. Gruvindustrin ser gärna tekniken som lösningen på problemen – men tekniken utgör bara en del av lösningen. Det finns alltför många exempel på teknik som inte uppnår sina effekter. Och ofta är detta för att användarna glömdes bort eller tänktes på för sent. Alltså:

Vår övertygelse är att om tekniken utvecklas på människans villkor, om behov och förutsättning hos både nuvarande och framtida användare tas i beaktande i teknikens utformning, då kan tekniken hjälpa till att lösa många av gruvindustrins utmaningar. Vi försöker att hitta sätt att göra detta på, vilket innefattar att fastställa vad som är bra med nuvarande teknik och vad som måste förändras i framtiden. Det är viktigt att alla som kommer att påverkas av tekniken får en chans att göra sin röst hörd.

Det är detta som vi försöker att uppnå i arbetspaketets deluppgifter. I projektets början så fokuserade vi t.ex. på vad som är bra med nuvarande teknik och vad som behöver förändras. Nu är vi mer fokuserade på att hitta sätt som möjliggör de nödvändiga förändringarna. I slutändan hoppas vi att

… tekniken som utvecklas inom ramen för SIMS fungerar väl med framtidens gruvarbetare, att den bidrar till att skapa ett rikt och gott arbetslivs i vilket det är möjlig att ha en bra balans mellan arbete och privatliv.

GitHub ResearchGate LinkedIn