Joel Lööw

Teknik, arbetsmiljö och gruvor

Jag heter Joel Lööw.

Jag forskar om teknik, arbetsmiljö och gruvindustrin. Jag är biträdnande universitetslektor inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

På fritiden programmerar jag.

GitHub ResearchGate LinkedIn