Joel Lööw

26 januari 2019

Vår roll i SIMS

Vi har tillsammans med SIMS-projektets “outreach team” har vi gjort en kort sammanfattning av vår roll i projektet, inklusive några videointervjuer.

Intervjuerna ses lättast på arbetspaketets hemsida. Mestadelen av texten har jag inkluderat (och översatt) här tillsammans med några kommentarer.

Vårt arbete i SIMS sammanfattat i en mening skulle kunna se ut så här:

Vi undersöker sätt som tillåter att teknik inte endast utvecklas med tekniska krav i åtanke utan där även användarnas – både dagens och morgondagens – krav är centrala.

Detta är en nödvändighet pga. den situation som gruvindustrin befinner sig i:

Gruvindustrin... Fortsätt >>

29 december 2018

Att påverka teknikens utformning

För en tid sedan skickade jag in en rapport till ett projekt vid namn SIMS. Jag tror att vissa av de saker vi tog upp i den rapporten kan vara intressant även här.

Vår (dvs. Arbetsvetenskaps) roll i projektet är att stödja skapandet av attraktiva arbetsplatser genom att djupt interagera med andra arbetspaket och influera deras utformning av teknik (som det står i projektansökan). Tanken är att vi ska analysera den teknik som utvecklas av de olika projektparterna samt gruvkontexten och den arbetsmiljö i vilken tekniken ska användas.

Skapandet av attraktiva arbetsplatser involverar frågor som rör hälsa, säkerhet och... Fortsätt >>

27 september 2018

Ett nytt projekt: STRIM SAFE

Idag håller jag en kort presentation på SIP STRIM:s programdagar. Presentationen handlar om vårt nya projekt: Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet, som vi förkortat till STRIM SAFE efter det engelska namnet (Strategies and Indicators for Mine Safety).

Projektet det genomförs av mig, Magnus Nygren och Jan Johansson tillsammans med våra projektparter:1

  • Bergteamet
  • Boliden
  • Cementa
  • Drillcon
  • LKAB
  • SveMin
  • Zinkgruvan

Bakgrunden till vår studie är att gruvindustrin, både nationellt och globalt, sett en betydande förbättring de senaste 30 åren i form av minskade antal olycksfall. Jämför man med t.ex. 80-talet möts man i gruvindustrin idag av en... Fortsätt >>